มอบสิ่งของแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบง

posted in: กิจกรรม | 1

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 สถานีวิทยุ 91.75 gssm สถานีข่าวและบันเทิงเขียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมมอเตอร์ไซค์เขียงใหม่ (CBA) ได้มอบ อุปกรณ์การกีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน ของใช้ส่วนตัว รองเท้า ถุงเท้า ของอุปโภคบริโภค ให้แก่ นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยบง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่