ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรทซัน แอนด์ สตาร์มีเดีย
เลขที่ 29/9-12 ซ.ข้างศาลปกครอง ถ.เทพารักษ์
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร/แฟ็กซ์ 053-357977 , 086-4659566 , 086-6935651
อีเมล์ gssm9175@gmail.com , gssm_studio@hotmail.com