[ เวลา ] วันจันทร์ - วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
06:00น. - 07:00น. ดีเจพี่อ้อม เพลงจากสถานี เพลงจากสถานี
07:00น. - 07:30น. ข่าวภาคเช้า ข่าวภาคเช้า ข่าวภาคเช้า
07:30น. - 08:00น. ดีเจพี่อ้อม เพลงจากสถานี เพลงจากสถานี
08:00น. - 09:00น. ดีเจพี่อ้อม เพลงจากสถานี เพลงจากสถานี
09:00น. - 10:00น. ดีเจบีบีบอย ดีเจบีบีบอย ดีเจบีบีบอย
10:00น. - 11:00น. ดีเจบีบีบอย ดีเจบีบีบอย ดีเจบีบีบอย
11:00น. - 12:00น. ดีเจบีบีบอย ดีเจบีบีบอย ดีเจบีบีบอย
12:00น. - 13:00น. เกษตรสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์ เพลงจากสถานี
13:00น. - 14:00น. เกษตรสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์ เพลงจากสถานี
14:00น. - 15:00น. ดีเจโก้ เพลงจากสถานี เพลงจากสถานี
15:00น. - 16:00น. ดีเจโก้ เพลงจากสถานี เพลงจากสถานี
16:00น. - 17:00น. ดีเจปลายฟ้า เพลงจากสถานี เพลงจากสถานี
17:00น. - 18:00น. ดีเจปลายฟ้า ดีเจพี่อ้อม ดีเจพี่อ้อม
18:00น. - 19:00น. ดีเจปลายฟ้า ดีเจพี่อ้อม ดีเจพี่อ้อม
19:00น. - 19:30น. ข่าวภาคค่ำ ข่าวภาคค่ำ ข่าวภาคค่ำ
19:30น. - 20:00น. ดีเจปลายฟ้า เพลงจากสถานี เพลงจากสถานี
20:00น. - 21:00น. ดีเจปูจ๋า เพลงจากสถานี เพลงจากสถานี
21:00น. - 22:00น. ดีเจปูจ๋า เพลงจากสถานี เพลงจากสถานี
22:00น. - 23:00น. ดีเจปูจ๋า เพลงจากสถานี เพลงจากสถานี